Language of document :

Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. april 2018 – Cellnex Telecom SA, tidligere Abertis Telecom SA, og Telecom Castilla-La Mancha SA mod Europa-Kommissionen og SES Astra

(Forenede sager C-91/17 P og C-92/17 P) 1

(Appel – statsstøtte – digitalt TV – støtte til implementering af jordsendt digitalt TV i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder i Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (den selvstyrende region Castilla-La Mancha, Spanien) – tilskud til operatørerne af platforme for jordbaseret digitalt TV – afgørelse, hvorved støtteforanstaltningerne erklæres delvis uforenelige med det indre marked – statsstøttebegrebet – fordel – tjenesteydelser af almen økonomisk interesse – definition – medlemsstaternes skønsmargen)

Processprog: spansk

Parter

Appellanter: Cellnex Telecom SA, tidligere Abertis Telecom SA, og Telecom Castilla-La Mancha SA (ved abogados J. Buendía Sierra og A. Lamadrid de Pablo)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved E. Gippini Fournier, B. Stromsky og P. Němečková, som befuldmægtigede) og SES Astra (ved abogados F. González Díaz og V. Romero Algarra)

Konklusion

Appellerne forkastes.

Cellnex Telecom SA og Telecom Castilla-La Mancha SA betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 129 af 24.4.2017.