Language of document :

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Cellnex Telecom SA, dawniej Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA / Komisja Europejska, SES Astra

(Sprawy połączone C-91/17 P i C-92/17 P)1

[Odwołanie – Pomoc państwa – Telewizja cyfrowa – Pomoc na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (wspólnota autonomiczna Kastylia-La Mancha, Hiszpania) – Subwencja na rzecz operatorów platform cyfrowej telewizji naziemnejDecyzja uznająca środki pomocowe za częściowo niezgodne z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie pomocy państwa – Korzyść – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym – Definicja – Zakres uznania państw członkowskich]

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Cellnex Telecom SA, dawniej Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA (przedstawiciele: J. Buendía Sierra i A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Gippini Fournier, B. Stromsky i P. Němečková, pełnomocnicy), SES Astra (pełnomocnicy: F. González Díaz i V. Romero Algarra, abogados)

Sentencja

Odwołania zostają oddalone.

Cellnex Telecom SA i Telecom Castilla-La Mancha SA zostają obciążone kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 129 z 24.4.2017.