Language of document :

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 26 april 2018 – Cellnex Telecom SA, tidigare Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA mot Europeiska kommissionen, SES Astra

(Förenade målen C-91/17 P och C-92/17 P)(1 )

(Överklagande – Statligt stöd – Digitalteve – Stöd till utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (den autonoma regionen Kastilien-La Mancha, Spanien) – Stöd till förmån för operatörer av digitala markbundna televisionssändningar – Beslut enligt vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den inre marknaden – Begreppet statligt stöd – Fördel – Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – Definition – Medlemstaters utrymme för skönsmässig bedömning)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Cellnex Telecom SA, tidigare Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA (ombud: J. Buendía Sierra och A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: E. Gippini Fournier, B. Stromsky och P. Němečková) SES Astra (ombud: F. González Díaz och V. Romero Algarra, abogados)

Domslut

Överklagandet ogillas.

Cellnex Telecom SA och Telecom Castilla-La Mancha SA förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 129, 24.4.2017.