Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 23. april 2018 – Milan Vinš mod Odvolací finanční ředitelství

(Sag C-275/18)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Nejvyšší správní soud

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Milan Vinš

Sagsøgt: Odvolací finanční ředitelství

Præjudicielle spørgsmål

Må retten til en fritagelse for merværdiafgift på udførsel af varer (artikel 146 i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem) (»momsdirektivet«) gøres betinget af, at varerne først skal henføres under en særlig toldprocedure (§ 66 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (§ 66 i lov nr. 235/2004 om merværdiafgift)?

Er sådan en national lovgivning tilstrækkelig begrundet i henhold til direktivets artikel 131 som en betingelse for at hindre afgiftsunddragelse, -undgåelse eller -misbrug?

____________

1 EUT L 347, s. 1.