Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2018. uputio Nejvyšší správní soud (Česka republika) – Milan Vinš protiv Odvolací finanční ředitelství

(predmet C-275/18)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Milan Vinš

Druga stranka u postupku: Odvolací finanční ředitelství

Prethodna pitanja

Je li dopušteno pravo na izuzeće od poreza na dodanu vrijednost po izvozu robe (članak 146. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Direktiva)) uvjetovati time da se roba prvo mora podvrgnuti točno određenom carinskom postupku (§ 66 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (članak 66. Zakona br. 235/2004 o porezu na dodanu vrijednost)?

Može li se takvo nacionalno zakonodavstvo dostatno opravdati u skladu s člankom 131. Direktive kao pretpostavka za potrebe sprečavanja utaje poreza, izbjegavanja njihova plaćanja ili zloporabe?

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)