Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2018. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Milan Vinš kontra Odvolací finanční ředitelství

(C-275/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: Milan Vinš

Alperes: Odvolací finanční ředitelství

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Köthető-e a termékek exportjának a hozzáadottérték-adó alóli mentesítéséhez való jog (a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 [a továbbiakban: irányelv] 146. cikke) ahhoz a feltételhez, hogy a termékeket először egy meghatározott vámeljárás alá vonják (§ 66 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény 66. §-a)?

Az adócsalás, adókikerülés és visszaélés megelőzése céljából meghatározott feltételként az irányelv 131. cikke alapján kellően indokolható-e az ilyen nemzeti rendelkezés alkalmazása?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.