Language of document :

2018 m. balandžio 23 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Milan Vinš / Odvolací finanční ředitelství

(Byla C-275/18)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Milan Vinš

Atsakovė: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar teisę į prekių eksporto neapmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/ES dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 (toliau – Direktyva 2006/112) 146 straipsnis) galima padaryti priklausomą nuo sąlygos, kad prekei pirma būtų taikoma tam tikra muitinės procedūra (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Įstatymas Nr. 235/2004 Sb., dėl pridėtinės vertės mokesčio) 66 straipsnis)?

2.    Ar tokia nacionalinės teisės norma yra pakankamai pateisinama pagal Direktyvos 2006/112 131 straipsnį kaip kelio užkirtimo galimiems mokesčių vengimo, išsisukinėjimo ar piktnaudžiavimo atvejams sąlyga?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.