Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 23 aprilie 2018 – Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(Cauza C-275/18)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamant: Milan Vinš

Pârâtă: Odvolací finanční ředitelství

Întrebările preliminare

Dreptul de a beneficia de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru exportul de bunuri, în sensul articolului 146 din Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată poate fi condiționată de includerea prealabilă a bunurilor într-un regim vamal specific astfel cum prevede articolul 66 din Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată)?

O astfel de reglementare națională poate fi justificată în lumina articolului 131 din Directiva TVA, ca o condiție menită să prevină orice evaziune, fraudă sau abuz?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.