Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 23. apríla 2018 – Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(vec C-275/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Milan Vinš

Žalovaný: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciálne otázky

Je prípustné podmieniť nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru [článok 146 smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“)] tým, že sa tovar najskôr prepustí do určitého colného režimu (§ 66 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z pridanej hodnoty)?

Je takáto vnútroštátna právna úprava dostatočne odôvodnená článkom 131 smernice ako podmienka na zabránenie daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo zneužitiu daňového režimu?

____________

1 Ú. v. EÚ, 2006, L 347, s. 1.