Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 23. aprila 2018 – Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(Zadeva C-275/18)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Milan Vinš

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Odvolací finanční ředitelství

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je dopustno, da se pravica do oprostitve davka na dodano vrednost pri izvozu blaga (člen 146 Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost; v nadaljevanju: Direktiva) pogojuje s tem, da je treba blago najprej dati v poseben carinski postopek (člen 66 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zakon št. 235/2004 o davku na dodano vrednost))?

2.    Ali je mogoče tako nacionalno zakonodajo zadostno utemeljiti na podlagi člena 131 Direktive, ker je z njo določen pogoj, namenjen preprečevanju davčnih utaj, izogibanja in zlorab?

____________

1 UL L 2006, str. 1.