Language of document :

Az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) által 2018. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az NK-val szemben kiszabott pénzbírságra irányuló eljárás

(C-231/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Oldenburg

Az alapeljárás felei

Felperes: NK

A többi fél az eljárásban: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hivatkozhat-e a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: 561/2006/EK rendelet) 13. cikke (1) bekezdésének p) pontjában meghatározott kivételre – „az élőállatoknak a gazdaságokból a helyi piacokra és fordítva, vagy a piacokról a helyi vágóhídra legfeljebb 100 km-es sugarú körben történő szállításához használt járművek” – az az élőállat-nagykereskedő, aki mezőgazdasági üzemtől élőállatokat vásárol és azokat a 100 km távolságra lévő vágóhídra szállítja, ahol azokat eladja, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági üzemtől való vásárlás esetén e rendelkezés értelmében vett „piacról” van szó, vagy hogy az állatkereskedelemmel foglalkozó vállalkozást magát kell „piacnak” tekinteni?

Amennyiben nem e rendelkezés értelmében vett „piacról” van szó:

Hivatkozhat-e az említett rendelkezés megfelelő alkalmazása esetén e kivételre az az élőállat-nagykereskedő, aki mezőgazdasági üzemtől élőállatokat vásárol és azokat a 100 km távolságra lévő vágóhídra szállítja, ahol azokat eladja?

____________

1 A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 102., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 195., 83. o.).