Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2018 – J-M.-E.V. e hijos v. EUIPO – Masi (MASSI)

(Věc T-2/17)1

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MASSI – Starší národní slovní ochranná známka MASI – Článek 56 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 63 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001] – Překážka věci rozsouzené – Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení 2017/1001] – Všeobecně známá ochranná známka ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy

    Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španělsko) (zástupci: M. Ceballos Rodríguez a J. Güell Serra, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: S. Palmero Cabezas a D. Walicka, zmocněnci)

Další účastník řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Alberto Masi (Miláno, Itálie) (zástupci: C. Ceriani, S. Giudici a A. Ferreri, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. října 2016 (věc R 793/2015-1) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi A. Masim a společností J-M.-E.V. e hijos.

Výrok

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 4. října 2016 (R 793/2015-1) se zrušuje.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností J-M.-E.V. e hijos, SRL.

Alberto Masi ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 63, 27.2.2017.