Language of document :

2018 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje J-M.-E.V. e hijos / EUIPO – Masi (MASSI)

(Byla T-2/17)1

(Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MASSI paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas MASI – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 56 straipsnio 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 63 straipsnio 3 dalis) – „Res judicata“ galia – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 2 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 2 dalies c punktas) – Plačiai žinomas prekių ženklas, kaip jis suprantamas pagal Paryžiaus konvencijos 6a straipsnį)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granoljersas, Ispanija), atstovaujama advokatų M. Ceballos Rodríguez ir J. Güell Serra

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Palmero Cabezas ir D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Alberto Masi (Milanas, Italija), atstovaujamas advokatų C. Ceriani, S. Giudici ir A. Ferreri

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. spalio 4 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 793/2015-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp A. Masi ir J-M.-E.V. e hijos.

Rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti 2016 m. spalio 4 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 793/2015-1).

2.    EUIPO padengia savo ir J-M.-E.V. e hijos, SRL patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.    Alberto Masi padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 63, 2017 2 27.