Language of document :

Arrest van het Gerecht van 3 mei 2018 – J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

(Zaak T-2/17)1

[„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk MASSI – Ouder nationaal woordmerk MASI – Artikel 56, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 63, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001] – Gezag van gewijsde – Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 2, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001] – Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanje) (vertegenwoordigers: M. Ceballos Rodríguez en J. Güell Serra, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: S. Palmero Cabezas en D. Walicka, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Alberto Masi (Milaan, Italië) (vertegenwoordigers: C. Ceriani, S. Giudici en A. Ferreri, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 4 oktober 2016 (zaak R 793/2015-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Masi en J-M.-E.V. e hijos

Dictum

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 oktober 2016 (zaak R 793/2015-1) wordt vernietigd.

Het EUIPO wordt verwezen in zijn eigen kosten alsook in de kosten van J-M.-E.V. e hijos, SRL.

Alberto Masi wordt verwezen in zijn eigen kosten.

____________

1     PB C 63 van 27.2.2017.