Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2018 – J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

(Zadeva T-2/17)1

(Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Prijava besedne znamke Evropske unije MASSI – Prejšnja besedna nacionalna znamka MASI – Člen 56(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 63(3) Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravnomočnost – Člen 53(1)(a) in člen 8(2)(c) Uredbe št. 207/2009 (postala člen 60(1)(a) in člen 8(2)(c) Uredbe 2017/1001) – Nedvomno znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španija) (zastopnika: M. Ceballos Rodríguez in J. Güell Serra, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnici: S. Palmero Cabezas in D. Walicka, agentki)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient v postopku pred Splošnim sodiščem: Alberto Masi (Milano, Italija) (zastopniki: C. Ceriani, S. Giudici in A. Ferreri, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. oktobra 2016 (R 793/2015-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med A. Masijem in družbo J-M.-E.V. e hijos.

Izrek

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 4. oktobra 2016 (R 793/2015-1) se razveljavi.

EUIPO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov družbe J-M.-E.V. e hijos, SRL.

Alberto Masi nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 63, 27.2.2017.