Language of document :

Tribunalens dom av den 3 maj 2018 – J-M. e hijos mot EUIPO – Masi (MASSI)

(Mål T-2/17)(1 )

(EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Ansökan om EU-varumärket MASSI – Det äldre nationella ordmärket MASI – Artikel 56.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 63.3 i förordning (EU) 2017/1001) – Rättskraft – Artikel 53.1 a och artikel 8.2 c i förordning nr 207/2009 (numera artikel 60.1 a och artikel 8.2 c i förordning 2017/1001) – Välkänt varumärke i den mening som avses i artikel 6a i Paris-konventionen)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien) (ombud: advokaterna M. Ceballos Rodríguez och J. Güell Serra)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Palmero Cabezas och D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Alberto Masi (Milano, Italien) (ombud: advokaterna C. Ceriani, S. Giudici och A. Ferreri)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 4 oktober 2016 (R 793/2015-1), angående ett ogiltighetsförfarande mellan Alberto Masi och J-M.-E.V. e hijos.

Domslut

Det beslut som meddelades av den första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 4 oktober 2016 (R 793/2015-1) upphävs.

EUIPO ska, utöver sina egna rättegångskostnader, ersätta de rättegångskostnader som J-M.-E.V. e hijos, SRL har haft.

Alberto Masi ska bära sina egna kostnader.

____________

1     EUT C 63, 27.2.2017.