Language of document :

Appell ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2017 minn Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis-26 ta’ Settembru 2017 fil-Kawża T-83/16 – Banca Monte dei Paschi di Siena u Banca Widiba SpA vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-684/17 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (rappreżentant: L. Trevisan, D. Contini, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tas-17 ta’ Mejju 2018, il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) iddeċidiet li l-appell kien inammissibbli.

____________