Language of document :

Žalba koju su 11. svibnja 2018. podnijeli Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 21. ožujka 2018. u predmetu T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux protiv Europske komisije

(predmet C-312/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (zastupnici: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine rješenje Općeg suda (osmo vijeće) od 21. ožujka 2018. u predmetu T-361/17, Eco-Bat Technologies i drugi/Komisija;

utvrdi da je tužiteljev zahtjev upisan kao predmet T-361/17 dopušten;

vrati predmet Općem sudu radi poništenja ili smanjenja kazne koju je Komisija izrekla prvotnom odlukom kako je izmijenjena odlukom o ispravku;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio relevantni datum uvidom u prvotnu, necjelovitu odluku umjesto u potpunu i konačnu odluku, koja je u svakom pogledu pravilna i cjelovita (osobito u onim vidovima koji su predmet žalbe). Postupajući na taj način, Opći sud je povrijedio žaliteljeva temeljna prava (posebice pravo na obranu). Osoba ima pravo na zastarni rok u cijelosti od datuma bitne izmjene odluke. Opći sud je također pogrešno tumačio Komisijinu obvezu obrazlaganja i načelo dobre uprave smatrajući da je tužitelj trebao primijeniti pretpostavke kako bi u cijelosti razumio kako je Komisija došla do iznosa kazne.

____________