Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-361/17. sz., Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux kontra Európai Bizottság ügyben 2018. március 21-én hozott végzése ellen az Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux által 2018. május 11-én benyújtott fellebbezés

(C-312/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (képviselők: M. Brealey QC, I. Vandenborre és S. Dionnet ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (nyolcadik tanács) T-361/17. sz., Eco-Bat Technologies és társai kontra Bizottság ügyben 2018. március 21-én hozott végzését;

állapítsa meg, hogy elfogadható a fellebbezők T-361/17. számon nyilvántartásba vett keresetlevele;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé a helyesbítő határozattal módosított eredeti határozatban a Bizottság által kiszabott bírság összegének törlése vagy csökkentése céljából;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel a referencia-időpont meghatározásakor az eredeti, nem teljes határozatot vette alapul a teljes, végleges határozat helyett, amely hiánytalan és helytálló minden tekintetben (különösen a fellebbezés tárgyát képező szempontok tekintetében). Ezen eljárásával a Törvényszék megsértette a fellebbezők alapvető jogait (különösen a védelemhez való jogukat). A jogvesztő keresetindítási határidő kezdő napja az érintettek tekintetében a határozatot lényegesen módosító határozat dátumához igazodik. A Törvényszék ugyancsak tévesen értelmezte a Bizottság indokolási kötelezettségét és a megfelelő ügyintézés elvét annak megállapításával, hogy a fellebbezőknek feltételezésekhez kellett volna folyamodniuk annak érdekében, hogy pontosan megértsék azt, hogy a Bizottság hogyan jutott el a bírság összegéhez.

____________