Language of document :

2018 m. gegužės 11 d. Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-361/17 Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux / Europos Komisija

(Byla C-312/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux, atstovaujamos QC M. Brealey ir advokatų I. Vandenborre bei S. Dionnet

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartį byloje T-361/17 Eco-Bat Technologies ir kt. / Komisija;

pripažinti priimtinu ieškovių ieškinį byloje T-361/17;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis panaikintų arba sumažintų Komisijos pirminiu sprendimu, pakeistu ištaisančiu sprendimu, skirtą baudą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai referencinę datą nustatė remdamasis pirminiu neišsamiu sprendimu, o ne išsamiu galutiniu sprendimu, kuris yra teisingas ir išsamus visais aspektais (visų pirma tais, kurie yra apeliacinio skundo dalykas). Taip Bendrasis Teismas pažeidė pagrindines apeliančių teises (visų pirma jų teisę į gynybą). Kiekvienas asmuo turi teisę į visą terminą ieškiniui pareikšti nuo sprendimo dėl esminių pakeitimų priėmimo dienos. Be to, Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino Komisijos pareigą motyvuoti ir gero administravimo principą, kai manė, kad apeliantės turėtų remtis prielaidomis tam, kad visiškai suprastų, kaip Komisija nusprendė dėl baudos dydžio.

____________