Language of document :

Recurs introdus la 11 mai 2018 de Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 21 martie 2018 în cauza T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Comisia Europeană

(Cauza C-312/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (reprezentanți: M. Brealey QC, I. Vandenborre, avocat, S. Dionnet, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentele solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 21 martie 2018 în cauza T-361/17, Eco-Bat Technologies și alții/Comisia ;

declararea ca admisibilă a cererii recurentei înregistrată sub numărul de cauză T-361/17;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru anularea sau reducerea amenzii aplicate de Comisie prin decizia inițială, astfel cum a fost modificată prin decizia de rectificare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a determinat data de referință prin luarea în considerare a deciziei inițiale, incomplete în locul deciziei complete și finale, corecte și complete sub toate aspectele (în special sub acele aspecte care fac obiectul recursului). Procedând astfel, Tribunalul a încălcat drepturile fundamentale ale recurentei (în special, dreptul acesteia la apărare). O persoană are dreptul de a dispune de un termen de prescripție complet de la data deciziei de modificare pe fond. De asemenea, Tribunalul a interpretat în mod eronat obligația de motivare a Comisiei și principiul bunei administrări presupunând că recurenta ar fi trebuit să recurgă la supoziții pentru a înțelege pe deplin cum a ajuns Comisia la cuantumul amenzii.

____________