Language of document :

Pritožba, ki so jo Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH in Société traitements chimiques des métaux vložile 11. maja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. marca 2018 v zadevi T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Evropska komisija

(Zadeva C-312/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (zastopniki: M. Brealey, QC, I. Vandenborre in S. Dionnet, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. marca 2018, Eco-Bat Technologies in drugi/Komisija (T-361/17);

razglasi dopustnost tožbe, ki so jo vložile pritožnice in je bila vpisana pod številko T-361/17;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, da bo odpravilo ali zmanjšalo kazen, ki jo je naložila Komisija s prvotnim sklepom, kakor je bil spremenjen s sklepom o popravku;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da je referenčni datum določilo na podlagi prvotnega in nepopolnega sklepa namesto na podlagi popolnega in dokončnega sklepa, ki je v vseh pogledih pravilen in popoln (zlasti v pogledih, ki so predmet te pritožbe). Splošno sodišče naj bi s tem kršilo temeljne pravice pritožnic (zlasti njihovo pravico do obrambe). Vsakomur naj bi bilo treba priznati pravico do popolnega zastaralnega roka, ki začne teči od datuma sklepa o vsebinski spremembi. Splošno sodišče je prav tako napačno razlagalo obveznost obrazložitve, ki jo ima Komisija, in načelo dobrega upravljanja s tem, da je štelo, da bi morale pritožnice z lastnim predpostavljanjem v celoti razumeti, kako je Komisija določila znesek globe.

____________