Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 24. dubna 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“ v. Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Věc C-280/18)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“

Odpůrci: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Vedlejší účastník: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Předběžné otázky

Lze články 6 a 11 směrnice 2011/92/ES1 , ve spojení s ustanoveními článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že jsou s těmito ustanoveními unijního práva slučitelná ustanovení vnitrostátního práva uvedená v bodech 8, 9 a 10 [předkládacího usnesení], v nichž se stanoví, že postupy, které předcházejí přijetí rozhodnutí o schválení environmentálních požadavků pro stavby a činnosti, jež mají významný vliv na životní prostředí (zveřejnění studií o dopadu na životní prostředí, informování a účast veřejnosti na konzultacích), zahajuje a řídí především největší správní jednotka regionu, a nikoli dotčená obec?

Lze články 6 a 11 směrnice 2011/92/ES, ve spojení s ustanoveními článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že je s těmito ustanoveními unijního práva slučitelný vnitrostátní právní systém uvedený v týchž bodech, který v konečném důsledku stanoví, že zveřejnění rozhodnutí o schválení environmentálních požadavků pro stavby a činnosti, jež mají významný vliv na životní prostředí, na příslušné internetové stránce zakládá domněnku plného seznámení se všech zainteresovaných osob s danou problematikou pro účely podání žaloby podle platné legislativy (žaloba na neplatnost podaná u Státní rady) ve lhůtě šedesáti (60) dnů, a to s přihlédnutím k legislativním ustanovením o zveřejnění studií o dopadu na životní prostředí, informování a účasti veřejnosti na postupu schvalování environmentálních požadavků pro dotčené stavby a činnosti, která přisuzují hlavní roli v těchto postupech největší správní jednotce regionu, a nikoli dotčené obci?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).