Language of document :

A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2018. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton”, Somateio „Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys”, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ” kontra Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(C-280/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperesek: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton”, Somateio „Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys”, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ”

Alperesek: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Beavatkozó fél: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Lehet-e úgy értelmezni a 2011/92/EU irányelvnek1 az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében foglalt rendelkezésekkel összefüggésben értelmezett 6. és 11. cikkét, hogy azokkal összeegyeztethetők [az előzetes döntéshozatalra utaló végzés] 8., 9. és 10. pontjában bemutatott nemzeti jogi rendelkezések, amelyek előírják, hogy a környezetre jelentős hatást gyakorló munkák és tevékenységek esetében a környezetvédelmi előírások jóváhagyásáról szóló határozat elfogadását megelőző eljárásokat (a környezeti hatástanulmányok közzététele, a nyilvánosság tájékoztatása és annak a konzultációban való részvétele) főszabály szerint a tartomány legtágabb közigazgatási egysége és nem az érintett önkormányzat indítja el és folytatja le?

Lehet-e úgy értelmezni a 2011/92/EU irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében foglalt rendelkezésekkel összefüggésben értelmezett 6. és 11. cikkét, hogy azokkal összeegyeztethető az ugyanezen pontokban bemutatott nemzeti jogrendszer, amely végeredményben azt írja elő, hogy a környezetre jelentős hatást gyakorló munkák és tevékenységek esetében a környezetvédelmi előírások jóváhagyásáról szóló határozatok közzététele – azaz azoknak a megfelelő internetes honlapon való közzététele – alapján vélelmezhető, hogy arról valamennyi érdekelt fél teljes mértékben tudomást szerzett ahhoz, hogy a hatályos szabályozásban előírt keresetet (a Consiglio di Stato [államtanács] elé benyújtandó megsemmisítés iránti keresetet) hatvan (60) napon belül előterjessze, figyelembe véve a környezeti hatástanulmányok közzétételére, a szóban forgó munkákkal és tevékenységekkel kapcsolatban a nyilvánosság tájékoztatására és annak a környezetvédelmi előírások jóváhagyására irányuló eljárásban történő részvételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyek ezen eljárások középpontjába a tartomány legtágabb közigazgatási egységét és nem az érintett önkormányzatot teszik?

____________

1 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012 L 26., 1. o.)