Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. aprīlī iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio “Syndesmos Iiton”, Somateio “Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys”, Somateio “Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ”/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Lieta C-280/18)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Pamatlietas puses

Prasītāji: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio “Syndesmos Iiton”, Somateio “Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys” un Somateio “Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ”

Atbildētāji: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou un Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Persona, kas iestājusies lietā: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2011/92/EK 1 6. un 11. pants, kas interpretēti kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā minētajām normām, var tikt interpretēti tādējādi, ka ar tiem ir saderīgas tādas valsts tiesību normas, kādas ir izklāstītas [lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu] 8., 9. un 10. punktā un kurās ir paredzēts, ka procedūras, kas norisinās, pirms tiek pieņemts lēmums par vides prasību apstiprināšanu attiecībā uz būvdarbiem un darbībām, kurām ir būtiska ietekme uz vidi (ietekmes uz vidi novērtējumu publicēšana, sabiedrības informēšana un tās dalība apspriešanā), uzsāk un vada galvenokārt reģiona plašākā administratīvā vienība, nevis attiecīgā pašvaldība?

Vai Direktīvas 2011/92/EK 6. un 11. pants, kas interpretēti kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā minētajām normām, var tikt interpretēti tādējādi, ka ar tiem ir saderīga valsts tiesību sistēma, kas izklāstīta tajos pašos punktos un kas galu galā paredz, ka lēmumu par vides prasību apstiprināšanu attiecībā uz būvdarbiem un darbībām, kurām ir būtiska ietekme uz vidi, publicēšana atbilstošā tīmekļa vietnē rada prezumpciju par ikvienas ieinteresētās personas pilnīgu informētību nolūkā sešdesmit (60) dienu termiņā izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas ir paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos (Valsts Padomē celta prasība atcelt aktu), ievērojot tiesību aktus par ietekmes uz vidi novērtējumu publicēšanu, sabiedrības informēšanu un tās dalību vides prasību, kuras attiecas uz konkrētajiem būvdarbiem un darbībām, apstiprināšanas procedūrā, kas par šo procedūru norises centru nosaka plašāko reģiona administratīvo vienību, nevis attiecīgo pašvaldību?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV 2012, L 26, 1. lpp.).