Language of document :

Presuda Općeg suda od 16. svibnja 2018. – Deutsche Lufthansa protiv Komisije

(predmet T-712/16)1

(„Tržišno natjecanje – Koncentracije – Tržište zračnog prometa – Odluka kojom se koncentracija proglašava spojivom s unutarnjim tržištem pod uvjetom ispunjavanja određenih obveza – Zahtjev za izuzeće dijela obveza koje su sastavni dio preuzetih obveza – Proporcionalnost – Legitimna očekivanja – Načelo dobre uprave – Zlouporaba ovlasti”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Njemačka) (zastupnik: S. Völcker, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Biolan, H. Leupold i I. Zaloguin, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja odluke Komisije C(2016) 4964 final od 25. srpnja 2016. o odbijanju zahtjeva tužitelja koji se odnosi na izuzeće određenih obveza čije je ispunjenje postalo obvezujuće na temelju odluke Komisije od 4. srpnja 2005. o dopuštanju koncentracije COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Izreka

Poništava se odluka Komisije C(2016) 4964 final od 25. srpnja 2016. o odbijanju zahtjeva Deutsche Lufthansa AG u odnosu na izuzeće određenih obveza koje su postale obvezujuće na temelju odluke Komisije od 4. srpnja 2005. o dopuštanju koncentracije u predmetu COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss u dijelu u kojem se odnosi na liniju Zürich-Stockholm.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Svaka će stranka snositi svoje troškove.

____________

1 SL C 462, 12. 12. 2016.