Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Competition Appeal Tribunal, London (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 7 Μαΐου 2018 – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, πρώην Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd και Merck KGaA κατά Competition and Markets Authority

(Υπόθεση C-307/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Competition Appeal Tribunal, London

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, πρώην Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd και Merck KGaA

Καθής: Competition and Markets Authority

Προδικαστικά ερωτήματα

Δυνητικός ανταγωνισμός

1)    Για τους σκοπούς του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, πρέπει ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας επί φαρμακευτικού σκευάσματος και μια εταιρία γενοσήμων που επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά με γενόσημη εκδοχή του εν λόγω φαρμάκου να θεωρηθούν δυνητικοί ανταγωνιστές όταν τα μέρη βρίσκονται καλόπιστα σε ένδικη διαφορά ως προς το κύρος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και/ή ως προς το αν το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προσβάλλεται από το γενόσημο προϊόν;

2)    Είναι διαφορετική η απάντηση στο ερώτημα 1 αν:

(α) εκκρεμεί δικαστική διαδικασία μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στην παρούσα διαφορά· και/ή

(β) ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής η οποία απαγορεύει στην εταιρία γενοσήμων τη διάθεση του γενόσημου προϊόντος της στην αγορά μέχρι το πέρας της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας· και/ή

(γ) ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρεί την εταιρία γενοσήμων δυνητικό ανταγωνιστή;

Περιορισμός ως εκ του αντικειμένου

3)    Όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ως προς το κύρος διπλώματος ευρεσιτεχνίας επί φαρμακευτικού σκευάσματος και ως προς το αν το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προσβάλλεται από γενόσημο προϊόν, και όταν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ο διάδικος που θα νικήσει στη διαδικασία αυτή, υπάρχει περιορισμός του ανταγωνισμού «ως εκ του αντικειμένου» κατά την έννοια του άρθρου 101, παράγραφος 1, όταν τα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία διακανονισμού της εν λόγω ένδικης διαφοράς, κατά τους όρους της οποίας:

(α) η εταιρία γενοσήμων δέχεται να μην εισέλθει στην αγορά με το γενόσημο προϊόν της και να μην συνεχίσει να αμφισβητεί το κύρος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας (η οποία δεν υπερβαίνει την εναπομένουσα διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας), και

(β) ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δέχεται να καταβάλει στην εταιρία γενοσήμων ποσό σαφώς μεγαλύτερο από το δικαστικό κόστος που αποφεύχθηκε (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του χρόνου διαχειρίσεως και της συνακόλουθης διαταράξεως της ομαλής λειτουργίας), το οποίο δεν αποτελεί πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

4)    Είναι διαφορετική η απάντηση στο ερώτημα 3 αν:

(α) η εμβέλεια του περιορισμού του ανταγωνισμού που επιβλήθηκε στην εταιρία γενοσήμων δεν υπερβαίνει την εμβέλεια του επίδικου διπλώματος ευρεσιτεχνίας· και/ή

(β) το μεταβιβαζόμενο στην εταιρία γενοσήμων ποσό είναι μικρότερο από το κέρδος που αυτή θα εξασφάλιζε αν είχε κερδίσει τη δίκη σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αν είχε εισέλθει στην αγορά με ανεξάρτητο γενόσημο προϊόν;

5)    Είναι διαφορετική η απάντηση στα ερωτήματα 3 και 4 αν η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση στην εταιρία γενοσήμων, από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σημαντικής πλην όμως περιορισμένης ποσότητας εξουσιοδοτημένου γενόσημου προϊόντος και η εν λόγω συμφωνία:

(α) δεν επιφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό περιορισμό στις τιμές που εφαρμόζει ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· αλλά

(β) παρέχει πλεονεκτήματα στους καταναλωτές τα οποία δεν θα υπήρχαν αν ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είχε κερδίσει τη δίκη, αλλά τα οποία είναι σαφώς μικρότερα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα απέρρεαν από την ανεξάρτητη διάθεση του γενοσήμου στην αγορά αν η εταιρία γενοσήμων είχε κερδίσει τη δίκη, ή τούτο έχει σημασία μόνο στο πλαίσιο αξιολογήσεως βάσει του άρθρου 101, παράγραφος 3;

Περιορισμός ως εκ του αποτελέσματος

6)    Υπό τις συνθήκες που εκτίθενται στα ερωτήματα 3 έως 5, υφίσταται περιορισμός του ανταγωνισμού «ως εκ του αποτελέσματος» κατά την έννοια του άρθρου 101, παράγραφος 1, ή τούτο εξαρτάται από την κρίση του δικαστηρίου ότι, ελλείψει τέτοιου διακανονισμού:

(α) η εταιρία γενοσήμων πιθανόν θα κέρδιζε τη δίκη για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ήτοι η πιθανότητα να κριθεί ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι έγκυρο και έχει προσβληθεί ήταν μικρότερη του 50 %)· ή

(β) τα μέρη πιθανόν θα κατέληγαν σε λιγότερο περιοριστικό διακανονισμό (ήτοι η πιθανότητα λιγότερου περιοριστικού διακανονισμού ήταν μεγαλύτερη του 50 %);

Ορισμός της αγοράς

7)    Όταν φαρμακευτικό σκεύασμα προστατευόμενο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να υποκατασταθεί σε θεραπευτικό επίπεδο από σειρά άλλων φαρμάκων μιας κατηγορίας και η φερόμενη κατάχρηση κατά την έννοια του άρθρου 102 συνίσταται στο ότι ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποκλείει γενόσημες εκδοχές του φαρμάκου αυτού από την αγορά, πρέπει τα εν λόγω γενόσημα προϊόντα να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καθοριστεί η σχετική αγορά προϊόντων, μολονότι δεν θα μπορούσαν να διατεθούν νομίμως στην αγορά πριν από τη λήξη της ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αν (πράγμα αβέβαιο) το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι έγκυρο και τα εν λόγω γενόσημα προϊόντα το προσβάλλουν;

Κατάχρηση

8)    Υπό τις συνθήκες που εκτίθενται στα ανωτέρω ερωτήματα 3 έως 5, αν ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστά κατάχρηση κατά την έννοια του άρθρου 102 το γεγονός ότι αυτός συνήψε μια τέτοια συμφωνία;

9)    Είναι διαφορετική η απάντηση στο ερώτημα 8 αν ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνάπτει τέτοια συμφωνία όχι ως διακανονισμό υφιστάμενης ένδικης διαφοράς, αλλά για την αποφυγή της κινήσεως δικαστικής διαδικασίας;

10)    Είναι διαφορετική η απάντηση στα ερωτήματα 8 και 9 αν:

(α) ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας ακολουθεί στρατηγική συνάψεως περισσότερων τέτοιων συμφωνιών για να αποκλείσει τον κίνδυνο της χωρίς περιορισμούς εισόδου γενοσήμων στην αγορά· και

(β) η πρώτη συμφωνία αυτού του είδους συνεπάγεται, λόγω της δομής των εθνικών ρυθμίσεων περί επιστροφής στα φαρμακεία των δαπανών αγοράς φαρμακευτικών σκευασμάτων από τις δημόσιες υγειονομικές αρχές, μείωση του ποσού επιστροφής δαπανών για το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τις δημόσιες υγειονομικές αρχές (αν και εξοικονόμηση σαφώς μικρότερη από αυτή που θα επιτυγχανόταν με την αυτόνομη είσοδο γενοσήμων στην αγορά, κατόπιν ευνοϊκής για την εταιρία γενοσήμων εκβάσεως της δίκης για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· και

(γ) η ως άνω εξοικονόμηση δεν περιλαμβανόταν στις προθέσεις των μερών κατά τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών;

____________