Language of document :

2018 m. gegužės 3 d. Jean-Marie Le Pen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-140/16 Le Pen / Parlamentas

(Byla C-303/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Jean-Marie Le Pen, atstovaujamas advokato F. Wagner

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2018 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimą T-140/16.

Todėl:

panaikinti 2016 m. sausio 29 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą (pranešta 2016 m. vasario 5 d. raštu Nr. D 302191), kuris buvo priimtas pagal iš dalies pakeisto 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Europos Parlamento biuro sprendimo 2009/C 159/01 dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 68 straipsnį ir kuriame nustatoma 320 026,23 eurų dydžio ieškovo skola, susijusi su neteisėtu Parlamento nario išlaidų padėjėjo paslaugoms kompensuoti išmokėjimu, ir nurodomi šios skolos susigrąžinimo motyvai;

panaikinti 2016 m. vasario 4 d. debeto avizą Nr. 2016-195, kuriuo apeliantas informuojamas apie 2016 m. sausio 29 d. Generalinio sekretoriaus sprendimu nustatytą skolą ir nurodoma susigrąžinti sumas, susijusias su neteisėtu Parlamento nario išlaidų padėjėjo paslaugoms kompensuoti išmokėjimu;

remiantis teise nustatyti pinigų sumą, kuri turėtų būti sumokėta apeliantui atlyginti moralinę žalą;

remiantis teise nustatyti apeliantui mokėtiną bylinėjimosi išlaidų kompensavimo sumą.

priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1. Viešąja tvarka grindžiamas pagrindas : Bendrojo Teismo padarytas apelianto teisės į gynybą pažeidimas – Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas

Nenurodęs Parlamentui laikytis Pagrindinių teisių chartijos 41 ir 42 straipsnių, Bendrasis Teismas neužtikrino teisingų ir rungtyniškumu grindžiamų diskusijų. Parlamentas turi administracinę bylą ir OLAF bylą, kuriomis jis gali pasinaudoti. Darbo įrodymai gali būti šiose dviejose bylose, tačiau jie nebuvo atskleisti apeliantui.

2. Bendrojo Teismo padarytas Sąjungos teisės pažeidimas – Bendrojo Teismo padarytos teisės klaidos ir klaidingas teisinio faktinių aplinkybių bei įrodymų pobūdžio kvalifikavimas – Diskriminacinis pobūdis ir su tuo susijęs fumus persecutionis – Teisėtų lūkesčių ir teisėtumo principų pažeidimas

a. Iniciatyvos nesiėmimas dėl kitų asmenų

Bendrasis Teismas atsisakė įžvelgti diskriminaciją M. Schulz iniciatyvoje, nors ji buvo nukreipta tik prieš Nacionalinį frontą, o ne prieš kitas partijas. Identiškos procedūros turėjo būti pradėtos dėl visų Prancūzijos partijų, dėl kitų valstybių narių partijų ir dėl keliasdešimt Parlamentų narių.

b. Diskriminacija atsižvelgiant į M. Schulz asmeninę padėtį ir jo naudojimasis Parlemento personalu

Bendrasis Teismas atsisakė apklausti M. Schulz ir K. Welle, nors apeliantas pateikė buvusio Parlamento pirmininko neteisėto elgesio įrodymų, ir jo atžvilgiu nebuvo imtasi jokių teisinių veiksmų. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į pateiktus įrodymus, o tai yra fakto klaida, turinti teisinių pasekmių.

c. Teisėtų lūkesčių ir lygybės pažeidimas

Priešingai, nei teigia Bendrasis Teismas, yra daug taikymo priemonių pažeidimų atvejų, kai Parlamentas nereikalavo grąžinti pinigų.

3. Vidinis ginčijamų aktų neteisėtumas

a. Akivaizdi Bendrojo Teismo vertinimo klaida

Priešingai, nei teigia Parlamentas, jei papildomas susitarimas yra toks svarbus darbo įrodymas, Parlamentas turėjo konstatuoti, prieš tai pateikęs kelis priminimus, kad apeliantas jo nepateikė. Taip Bendrasis Teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą kitam asmeniui ir padarė fakto klaidą, turinčią teisinių pasekmių.

b. Darbo laikas, kurį reikia pagrįsti, ir įrodinėjimo priemonės

Bendrasis Teismas iškreipė generalinio sekretoriaus frazę, kuria reikalaujama pagrįsti visą darbo per nustatytą laikotarpį laiką, o ne „įrodyti atitiktį darbo taikymo priemonėms“.

Bendrasis Teismas negali teigti, kad egzistuoja pareiga, jei Parlamentas pripažįsta, kad tokios pareigos nėra (tai yra užfiksuota Bendrojo Teismo posėdžio protokole) ir jei to nenumato joks taikymo priemonių straipsnis. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą.

c. Atliktas darbas

Apeliantas, remdamasis Procedūros reglamento 127 straipsniu, Teisingumo Teismui pateikia du naujus dokumentus.

d. Proporcingumo principo pažeidimas

Priešingai, nei teigia Bendrasis Teismas, Parlamentas neturi jokios besąlyginės pareigos susigrąžinti išmokas už visus penkerius metus, jei tik trys metai laikomi ginčijamais. Šis proporcingumo principo pažeidimas pateisina Bendrojo Teismo sprendimo panaikinimą.

e. Išorės sutartys

Parlamentas ir paskui Bendrasis Teismas neįrodė, kad J.-F. Jalkh palaikė profesinius santykius su trečiaisiais asmenimis, galinčiais pakenkti apeliantui, Parlamento orumui ar sukelti interesų konfliktą.

____________