Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Den Tjekkiske Republik) den 7. maj 2018 – KORADO, a.s. mod Generální ředitelství cel

(Sag C-306/18)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Parter i hovedsagen

Sagsøger: KORADO, a.s.

Sagsøgt: Generální ředitelství cel

Præjudicielle spørgsmål

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 1 af 5. januar 2015, hvori varerne beskrevet i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes i underposition 7 307 93 19 i den kombinerede nomenklatur, gyldig?

Såfremt forordningen er ugyldig, kan de omhandlede varer da tariferes i underposition 7 322 19 00 i den kombinerede nomenklatur?

Såfremt forordningen er gyldig, skal de omhandlede varer da tariferes i underposition 7 307 93 19 i den kombinerede nomenklatur?

____________

1     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 af 5.1.2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2015, L 4, s. 15).