Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Tšekki) on esittänyt 7.5.2018 – KORADO, a.s. v. Generální ředitelství cel

(Asia C-306/18)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Pääasian asianosaiset

Kantaja: KORADO, a.s.

Vastaaja: Generální ředitelství cel

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 5.1.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/23,1 jossa liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara on luokiteltu yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7307 93 19 pätevä?

Jos kyseinen asetus on pätemätön, voidaanko kyseiset tavarat luokitella yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7322 19 00?

Jos kyseinen asetus on pätevä, onko kyseiset tavarat luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7307 93 19?

____________

1 Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 5.1.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/23 (EUVL 2015, L 4, s. 15).