Language of document :

A Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Cseh Köztársaság) által 2018. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KORADO, a.s kontra Generální ředitelství cel

(C-306/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci

Az alapeljárás felei

Felperes: KORADO, a.s.

Alperes: Generální ředitelství cel

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvényes-e a 2015. január 5-i (EU) 2015/23 bizottsági végrehajtási rendelet1 , amelynek a mellékletében található táblázat első oszlopában leírt áruk a Kombinált Nomenklatúra 7 307 93 19 vámtarifa-alszáma alá vannak besorolva

Az említett rendelet érvénytelensége esetén a szóban forgó árucikkek besorolhatók-e a Kombinált Nómenklatúra 7 322 19 00 vámtarifa-alszáma alá?

Az említett rendelet érvényessége esetén a szóban forgó árucikkeket a Kombinált Nomenklatúra 7 307 93 19 vámtarifa-alszáma alá kell-e besorolni?

____________

1 Egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2015. január 5-i (EU) 2015/23 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2015. L 4., 15. o.)