Language of document :

2018 m. gegužės 7 d. Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KORADO, a.s. / Generální ředitelství cel

(Byla C-306/18)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: KORADO, a.s.

Atsakovė: Generální ředitelství cel

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galioja 2015 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/231 , kuriame prekės, aprašytos priede esančios lentelės pirmame stulpelyje, priskirtos prie Kombinuotosios nomenklatūros 7307 93 19 subpozicijos?

2    Jei šis reglamentas negalioja, ar nagrinėjami gaminiai gali būti priskirti prie Kombinuotosios nomenklatūros 7322 19 00 subpozicijos?

3    Jei šis reglamentas galioja, ar nagrinėjami gaminiai turi būti priskirti prie Kombinuotosios nomenklatūros 7307 93 19 subpozicijos?“

____________

1 2015 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/23 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 4, 2015, p. 15).