Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. maijā iesniedza Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Čehijas Republika) – KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(Lieta C-306/18)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Pamatlietas puses

Prasītāja: KORADO, a.s.

Atbildētājs: Generální ředitelství cel

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai ir spēkā Komisijas 2015. gada 5. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2015/23 1 , kuras pielikuma tabulas 1. kolonnā aprakstītās preces ir klasificētas Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 7 307 93 19?

2)    Ja minētā regula nav spēkā, vai attiecīgos izstrādājumus var klasificēt Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 7 322 19 00?

3)    Ja minētā regula ir spēkā, vai attiecīgos izstrādājumus jāklasificē Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 7 307 93 19?

____________

1  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/23 (2015. gada 5. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV 2015, L 4, 15. Lpp.).