Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Tsjechië) op 7 mei 2018 – KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(Zaak C-306/18)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: KORADO, a.s.

Verwerende partij: Generální ředitelství cel

Prejudiciële vragen

Is uitvoeringsverordening (EU) 2015/231 van de Commissie van 5 januari 2015, waarin de in kolom 1 van de tabel in de bijlage beschreven goederen worden ingedeeld onder onderverdeling 7 307 93 19 van de gecombineerde nomenclatuur, geldig?

Indien deze verordening ongeldig is, kunnen de betrokken artikelen dan worden ingedeeld onder onderverdeling 7 322 19 00 van de gecombineerde nomenclatuur?

Indien deze verordening geldig is, moeten de betrokken artikelen dan worden ingedeeld onder onderverdeling 7 307 93 19 van de gecombineerde nomenclatuur?

____________

1 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/23 van de Commissie van 5 januari 2015 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB 2015, L 4, blz. 15).