Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Republica Cehă) la 7 mai 2018 – KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(Cauza C-306/18)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci

Părțile din procedura principală

Reclamantă: KORADO, a.s.

Pârâtă: Generální ředitelství cel

Întrebările preliminare

1)    Este valid Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/23 al Comisiei din 5 ianuarie 20151 , în care mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului anexat sunt clasificate la subpoziția 7 307 93 19 din Nomenclatura Combinată?

2)    În cazul în care regulamentul respectiv este nevalid, este posibil ca articolele în discuție să fie clasificate la subpoziția 7 322 19 00 din Nomenclatura Combinată?

3)    În cazul în care regulamentul respectiv este valid, articolele în discuție trebuie clasificate la subpoziția 7 307 93 19 din Nomenclatura Combinată?

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/23 al Comisiei din 5 ianuarie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO 2015 L 4, p. 15).