Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Češka republika) 7. maja 2018 – KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(Zadeva C-306/18)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KORADO, a.s.

Tožena stranka: Generální ředitelství cel

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/231 z dne 5. januarja 2015, v kateri je blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrščeno pod tarifno podštevilko 7307 93 19 kombinirane nomenklature, veljavna?

Če ta uredba ni veljavna, ali bi bilo mogoče zadevno blago uvrstiti pod tarifno podštevilko 7322 19 00 kombinirane nomenklature?

Če je ta uredba veljavna, ali je treba zadevno blago uvrstiti pod tarifno podštevilko 7307 93 19 kombinirane nomenklature?

____________

1     Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/23 z dne 5. januarja 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, UL L 4, str. 15.