Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Markkinaoikeus (Soome) 27. aprillil 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy versus Energiavirasto

(kohtuasi C-294/18)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Markkinaoikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Oulun Sähkönmyynti Oy

Vastustaja: Energiavirasto

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL1 , milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ, artikli 11 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, elektri võrgutasust hinnasoodustuse andmine sõltuvalt sellest, millise arveldusviisi klient valib, tähendab, et arved ja arvetel esitatava teabe saavad tasuta ainult seda soodustust saavad lõpptarbijad?

2.    Kas siis, kui vastus esimesele eelotsuse küsimusele on eitav ja eelnimetatud hinnasoodustuse andmine on lubatud, tuleneb direktiivist 2012/27/EL täiendavaid eritingimusi, mida tuleb arvesse võtta hinnasoodustuse lubatavusele hinnangu andmisel, nagu näiteks selle soodustuse vastavus valitud arveldusviisist tulenevale säästule, see, kas soodustus on seotud arve esitamise kordadega või mitte, ning kas soodustuse saab suunata sellele lõppkasutajate grupile, kes enda arveldusviisi valikuga tingib säästu?

3.    Kas juhul, kui esimeses eelotsuse küsimuses viidatud hinnasoodustuse andmine peaks tähendama, et tasu maksmise nõudmine muudelt kui teatava arveldusviisi valinud lõpptarbijatelt on vastuolus direktiivi 2012/27/EL artikli 11 lõikega 1, tuleneb liidu õigusest erinõudeid, millega tuleb arvestada otsuses, millega kohustatakse makstud summa tagastama?

____________

1 ELT 2012, L 315, lk 1.