Language of document : ECLI:EU:C:2018:478

Byla C1/17

Petronas Lubricants Italy SpA

prieš

Livio Guida

(Corte d’appello di Torino prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija bylose, susijusiose su individualiomis darbo sutartimis – 20 straipsnio 2 dalis – Darbdavys, kuriam byla buvo iškelta jo buveinės valstybės narės teismuose – Darbdavio priešieškinis – Jurisdikciją turinčio teismo nustatymas“

Santrauka – 2018 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – Jurisdikcija, susijusi su individualiomis darbo sutartimis – Teisė pareikšti priešieškinį – Priešieškinys, grindžiamas skoliniu reikalavimu, į kurį darbdavys įgijo teisę po to, kai buvo pareikštas pagrindinis ieškinys – Įtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 20 straipsnio 2 dalis)

2.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – Jurisdikcija, susijusi su individualiomis darbo sutartimis – Teisė pareikšti priešieškinį  – Sąlyga – Priešieškinio ir pagrindinio ieškinio sutartinė ar faktinė bendra kilmė

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 20 straipsnio 2 dalis)

1.      2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 20 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, darbdaviui suteikiama teisė pateikti priešieškinį – pagrįstą sutartimi dėl skolinio reikalavimo perleidimo, jo sudaryta su subjektu, kuris iš pradžių turėjo šį skolinį reikalavimą, po to, kai buvo pareikštas pagrindinis ieškinys, – teisme, kuriam darbuotojas, laikydamasis nustatytos tvarkos, pateikė pagrindinį ieškinį.

Kiek tai susiję su priešieškiniais, Reglamento Nr. 44/2001 6 straipsnio 3 punkte nustatyta taisyklė buvo įtraukta į šio reglamento 20 straipsnio 2 dalį (2008 m. gegužės 22 d. Sprendimo Glaxosmithkline ir Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, EU:C:2008:299, 22 punktas). Esant tokiai situacijai, iš pačios Reglamento Nr. 44/2001 20 straipsnio 2 dalies formuluotės matyti, kad darbuotojo teisė naudotis jo interesams palankesnėmis jurisdikcijos taisyklėmis neturi pažeisti teisės priešieškinį pareikšti teisme, kuriame nagrinėjamas pagrindinis ieškinys. Taigi, kai paisoma darbuotojo teisės pasirinkti teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti jo ieškinį, laikytina, kad pasiektas tikslas jį vertinti palankiau, ir nėra pagrindo riboti galimybę nagrinėti šį ieškinį kartu su priešieškiniu pagal Reglamento Nr. 44/2001 20 straipsnio 2 dalį.

Galiausiai, kadangi teismas, kuriam darbuotojas pateikė pradinį ieškinį, iš anksto darbdaviui nebuvo žinomas, tai, kad pastarasis skolinius reikalavimus, kuriais grindžia priešieškinį, įgijo tik po to, kai šiam teismui buvo pareikštas ieškinys, neturi reikšmės.

(žr. 26–28, 33, 34 punktus ir rezoliucinę dalį)

2.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 29, 30 punktus)