Language of document :

Žaloba podaná dne 7. května 2018 – Azarov v. Rada

(Věc T-286/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Mykola Janovyč Azarov (Kyjev, Ukrajina) (zástupci: Rechtsanwälte A. Egger a G. Lansky)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

podle článku 263 SFEU zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2018, L 63, s. 48) jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2018, L 63, s. 5) v rozsahu, v němž se týkají žalobce

podle článku. 64 jednacího řádu Tribunálu nařídil organizační procesní opatření;

podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality

Žalobce uplatňuje, že již popáté nařízená omezující opatření jsou zjevně nepřiměřená.

2.    Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení

Žalobce uvádí, že Rada nezaložila své rozhodnutí o uložení omezujících opatření na dostatečně pevném skutkovém základu vyžadovaném judikaturou.

____________