Language of document :

Kanne 7.5.2018 – Azarov v. neuvosto

(Asia T-286/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mykola Yanovych Azarov (edustajat: asianajajat A. Egger ja G. Lansky)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 5.3.2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/333 (EUVL 2018, L 63, s. 48) ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2018 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/326 (EUVL 2018, L 63) SEUT 263 artiklan siltä osin kuin ne koskevat kantajaa

toteuttamaan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 64 artiklan mukaisesti eräitä prosessinjohtotoimia

velvoittamaan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1)    Ensimmäinen kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.

Kantajan mukaan jo viidettä kertaa määrättävät rajoittavat toimenpiteet ovat selvästi kohtuuttomia.

2)    Toinen kanneperuste perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen.

Kantaja väittää, että neuvostolla ei ole oikeuskäytännössä edellytettyä riittävän vakaata tosiseikastoa, jotta se voisi päättää rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta.

____________