Language of document :

2018. május 7-én benyújtott kereset – Azarov kontra Tanács

(T-286/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mykola Yanovych Azarov (Kijev, Ukrajna) (képviselők: A. Egger és G. Lansky ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az EUMSZ 263. cikk alapján a felperest érintő részükben semmisítse meg az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2018. március 5-i (KKBP) 2018/333 tanácsi határozatot (HL 2018. L 63., 48. o.), és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2018. március 5-i (EU) 2018/326 tanácsi végrehajtási rendeletet;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 64. cikke alapján fogadjon el meghatározott pervezető intézkedéseket ;

a Törvényszék eljárási szabályzata 87. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap: az arányosság elvének megsértése

A felperes azzal érvel, hogy a már ötödik alkalommal elrendelt korlátozó intézkedések nyilvánvalóan aránytalanok.

A második jogalap: nyilvánvaló értékelési hiba

A felperes érvelése szerint a Tanácsnak a korlátozó intézkedések meghosszabbítása tekintetében nem állt rendelkezésére az ítélkezési gyakorlat által megkövetelt, kellően biztos ténybeli alap.

____________