Language of document :

2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

(Byla C-290/18)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Costa de Oliveira ir C. Hermes

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 4 straipsnio 4 dalį, nes kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per šešerius metus, 7 Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, patvirtintose 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2004/813/EB2 , ir 54 Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, pripažintose 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2006/613/EB3 , neįsteigė specialių saugomų teritorijų;

pripažinti, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 1 dalį, nes nepriėmė būtinų apsaugos priemonių, kurios atitiktų į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių, esančių 7 Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, patvirtintose 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2004/813/EB, ir 54 Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, pripažintose 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2006/613/EB, ekologinius reikalavimus;

priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 4 straipsnio 4 dalį Portugalijos Respublika 7 Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, patvirtintose 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2004/813/EB, ir 54 Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, pripažintose 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2006/613/EB, turėjo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per šešerius metus nuo šių sprendimų priėmimo datos, įsteigti specialiai saugomas teritorijas. Šis terminas baigėsi atitinkamai 2010 m. gruodžio 7 d. ir 2012 m. liepos 19 d. Tačiau Portugalijos Respublika Bendrijos svarbos teritorijose vis dar neįsteigė specialių saugomų teritorijų.

Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustatytų būtinas apsaugos priemones, tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms teritorijoms ar integruotus į kitus plėtros planus, ir atitinkamas įstatymais nustatytas, administracines arba sutartyje numatytas priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus.

Komisija mano, kad Portugalijos Respublikos priimtos priemonės, konkrečiai Natura 2000 tinklo sektorių planas, taip pat kitos Portugalijos valdžios institucijų nurodytos priemonės, neatitinka į direktyvos I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinių reikalavimų ir dėl to negali būti laikomos „būtinomis apsaugos priemonėmis“, kaip jos suprantamos pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalį.

____________

1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).

2 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimas 2004/813/EB pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinantis Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą (OL L 387, 2004, p. 1).

3 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas 2006/613/EB: pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB, priimantis Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą (OL L 259, 2006, p. 1).