Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 14. mail 2018 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs versus The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(kohtuasi C-316/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Vastustajad: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käibemaksust vabastatud tehinguid tuleb eristada mittemaksustatavatest tehingutest, kui otsustamisel on küsimus, kas niisugustelt tehingutelt makstava käibemaksu saab maha arvata?

2.    Kas juhul, kui haldustasusid on makstud ainult mittemaksustatava investeerimistegevuse eest, on siiski võimalik seostada need kulud nende investeeringute tulemusel tekkinud investeerimistulust rahastatava majandustegevusega nii, et on võimalik käibemaksu maha arvata, lähtudes käibemaksu mahaarvamise õigust andva tarneahelas järgneva majandustegevuse laadist ja ulatusest? Mil määral on asjakohane kaaluda, mis eesmärgil tekkinud tulu kasutatakse?

3.    Kas ettevõtte kapitali hankimisega seoses makstavat käibemaksu tuleb eristada käibemaksust, millel on omaenda tuluvoog, eraldi nendest tuluvoogudest, mis tulenevad ettevõtte järgnevast majandustegevusest?

____________