Language of document :

2018 m. gegužės 14 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Byla C-316/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Kita apeliacinio proceso šalis: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar reikia atskirti neapmokestinamus ir į PVM taikymo sritį nepatenkančius sandorius, siekiant nustatyti, ar su tokiais sandoriais susijęs PVM gali būti atskaitytas?

2.    Jeigu valdymo išlaidos, patirtos tik vykdant į PVM taikymo sritį nepatenkančią investavimo veiklą, ar vis dėlto galima nustatyti būtiną sąsają tarp tų išlaidų ir ekonominės veiklos, kuri finansuojama iš investicijų pajamų, kurios gautos investuojant, kad PVM atskaita būtų galima remiantis pardavimo ekonominės veiklos, už kurią PVM gali būti atskaitytas, pobūdžiu ir apimtimi? Kiek tinkama nagrinėti gautų pajamų panaudojimo tikslą?

3.    Ar reikia atskirti PVM, kuris taikomas suteikiant įmonei kapitalą, ir PVM, dėl kurio atsiranda nuolatinės nuosavos pajamos, atskiros nuo nuolatinių pardavimo ekonominės veiklos pajamų?

____________