Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 18. maja 2018 – Minister for Justice and Equality/R O

(Zadeva C-327/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Minister for Justice and Equality

Nasprotna stranka: R O

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se ob upoštevanju:

(a)    dejstva, da je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo na podlagi člena 50 PEU,

(b)    negotovosti v zvezi s sporazumi, ki jih bosta sprejela Evropska unija in Združeno kraljestvo za ureditev odnosov po izstopu Združenega kraljestva, ter

(c)    posledične negotovosti v zvezi s tem, v kolikšnem obsegu bi lahko nasprotna stranka v praksi uživala pravice na podlagi Pogodb, Listine ali upoštevne zakonodaje, če bi bila predana Združenemu kraljestvu in bi bila v zaporu še po izstopu te države,

1.    od zaprošene države članice na podlagi prava Unije zahteva, da Združenemu kraljestvu predajo osebe, ki je predmet evropskega naloga za prijetje in katere predaja bi se sicer zahtevala na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, zavrne

(i)    v vseh primerih?

(ii)    V nekaterih primerih ob upoštevanju posebnih okoliščin zadeve?

(iii)    V nobenem primeru?

2.     Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti, kot je navedeno v točki (ii), katera merila ali preudarke mora sodišče zaprošen države članice presoditi, da ugotovi, ali je predaja prepovedana?

3.    Ali mora v okoliščinah iz drugega vprašanja sodišče zaprošene države članice – dokler ne bo jasneje, kakšna pravna ureditev bo veljala po izstopu zadevne države članice, ki zahteva predajo, iz Unije – končno odločitev o izvršitvi evropskega naloga za prijetje

(i)    odložiti v vseh primerih?

(ii)    Odložiti v nekaterih primerih ob upoštevanju posebnih okoliščin zadeve?

(iii)    Je ne sme odložiti v nobenem primeru?

4.    Če je treba na tretje vprašanje odgovoriti, kot je navedeno v točki (ii), katera merila ali preudarke mora sodišče zaprošene države članice presoditi, da ugotovi, ali mora končno odločitev o izvršitvi evropskega naloga za prijetje odložiti?

____________