Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Thüringer Oberlandesgericht (Německo) dne 3. dubna 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v. Freistaat Thüringen

(Věc C-239/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Thüringer Oberlandesgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Žalovaný: Freistaat Thüringen

Předběžné otázky

Zakládá čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1768/951 vůči úředním orgánům právo na informace, které se vztahuje jen na informace ohledně druhů rostlin, aniž by zároveň byly požadovány také informace o chráněné odrůdě?

V případě, že z odpovědi na první otázku vyplyne, že je možné takové právo na informace uplatnit:

Je orgán, který se zabývá kontrolou poskytování zemědělských dotací z prostředků EU a shromažďováním s tím souvisejících údajů, které se týkají též druhů, od zemědělců, kteří žádají o dotace, úředním orgánem, který se zabývá dohledem nad zemědělskou produkcí ve smyslu čl. 11 odst. 2 první odrážky nařízení (ES) č. 1768/95?

Je úřední orgán oprávněn odepřít požadovanou informaci, pokud poskytnutí informace vyžaduje zpracování, resp. specifikaci údajů, které má k dispozici, prostřednictvím třetí osoby, s čímž jsou spojeny finanční náklady ve výši cca. 6 000 eur? Hraje nějakou roli okolnost, zda je osoba, která informaci požaduje, ochotna vzniklé náklady uhradit?

____________

1 Nařízení Komise (ES) č. 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. 1995, L 173, s. 14).