Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 9. märtsil 2018 – Agrenergy Srl versus Ministero dello Sviluppo Economico

(kohtuasi C-286/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Agrenergy Srl

Vastustaja: Ministero dello Sviluppo Economico

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2009/28/EÜ1 artikli 3 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii – pidades silmas ka õiguspärase ootuse kaitse üldpõhimõtet ning direktiiviga loodud taastuvatest energiaallikatest energia tootmise toetamist reguleeriva süsteemi terviklikku ülesehitust –, et kui Itaalia õigusnormid lubavad Itaalia valitsusel varem kehtestatud toetustariife hilisemate rakendusdekreetidega vähendada või lausa nullida, siis on nende õigusnormide kooskõla ELi õigusega välistatud?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, lk 16).