Language of document :

Žalba koju su 25. svibnja 2018. podnijeli Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA i Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 15. ožujka 2018. u predmetu T-211/16: Caviro Distillerie i drugi protiv Komisije

(predmet C-345/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA i Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (zastupnik: R. MacLean, solicitor)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda u dijelu u kojem je pogriješio na način da je obrazloženje neovlašteno nadomjestio vlastitim obrazloženjem prilikom ocjenjivanja drugog tužbenog razloga tužbe žaliteljâ;

ukine presudu Općeg suda jer je očito iskrivio dokaze koji su pred njim izneseni u vezi s razvojem i konačnim stanjem tržišnog udjela industrije Unije;

prihvati drugi žalbeni razlog žaliteljâ koji se odnosi na neispravnu procjenu Općeg suda u pogledu stanja tržišnog udjela i izvrši svoju nadležnost presuđivanja o tom tužbenom razlogu i donese konačnu presudu;

podredno, vrati predmet na ponovno suđenje Općem sudu kako bi mogao pravilno odlučiti o tužbenom razlogu žaliteljâ po tom pitanju;

potvrdi da je Opći sud počinio očitu pogrešku u ocjeni i povrijedio članak 3. stavke 2. i 5. Osnovne uredbe1 kada je došao do zaključka da Komisija nije počinila očitu pogrešku u ocjeni prilikom donošenja zaključka u pogledu materijalne štete;

potvrdi da je obrazloženje Općeg suda nedostatno i proturječno; i

naloži Komisiji snošenje žaliteljevih troškova zastupanja i troškova ovog postupka kao i troškova zastupanja i troškova prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji ističu tri žalbena razloga. Sva tri žalbena razloga iznesena pred Sudom odnose se na drugi tužbeni razlog iznesen pred Općim sudom. Ukratko, žalbeni razlozi istaknuti pred Sudom jesu sljedeći:

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava zamijenivši Komisijino obrazloženje vlastitim prilikom procjene važnosti smanjenja tržišnog udjela industrije Unije, u relativnom i apsolutnom smislu, i/ili očito iskrivio dokaze koji su pred njim izneseni u vezi sa smanjenjem tržišnog udjela industrije Unije.

Opći je sud počinio očitu pogrešku u ocjeni i povrijedio članak 3. stavke 2. i 5. Osnovne uredbe kada je došao do zaključka da Komisija nije počinila očitu pogrešku u ocjeni prilikom donošenja zaključka u pogledu materijalne štete.

Opći sud nije dostatno obrazložio svoje utvrđenje s tim u vezi jer nije obrazložio zašto Komisijina pogreška u ocjeni tržišnog udjela industrije Unije nije opravdala poništenje pobijanog propisa kao što su to zahtijevali žalitelji. Osim toga, Opći je sud dao proturječno obrazloženje jer je utvrdio da Komisijina procjena tržišnog udjela industrije Unije sadržava pogrešku u ocjeni, ali je u konačnici presudio u njezinu korist.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice, SL 2009., L 343, str. 51. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 30., str. 202. i ispravak SL 2016., L 44, str. 20.)