Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) la 30 aprilie 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação SA/Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Cauza C-295/18)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal da Relação do Porto

Părțile din procedura principală

Apelantă: Mediterranean Shipping Company (Portugalia) - Agentes de Navegação SA

Intimați: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Întrebările preliminare

Articolul 2 din Directiva 2007/64/CE1 trebuie interpretat în sensul că executarea unui ordin de plată de debitare directă emis de o întreprindere terță cu privire la un cont care nu îi aparține și al cărui titular nu a încheiat cu instituția de credit nici un contract de servicii de plată pentru o tranzacție unică și nici un contract cadru de prestare de servicii de plată trebuie considerată inclusă în domeniul său de aplicare, definit la articolul respectiv?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară și având în vedere aceste împrejurări, se poate considera că respectivul titular al contului este un „utilizator al serviciilor de plată” în sensul articolului 58 din directiva menționată?

____________

1 Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).