Language of document :

Tužba podnesena 28. svibnja 2018. – VI.TO. protiv EUIPO-a - Bottega

(oblik zlatne boce)

(predmet T-324/18)

Jezik na kojem je tužba podnesena: talijanski

Stranke

Tužitelj: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italija) (zastupnik: L. Giove, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: trodimenzionalni žig Europske unije (oblik zlatne boce) – žig Europske unije br. 11 531 381

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. ožujka 2018. u predmetu R 1036/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

pogrešna ocjena razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

pogrešna ocjena razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočaka (i), (ii) i (iii) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________